กังหันลมผลิตไฟฟ้า Wind Turbine

Wind Turbine

กังหันลมผลิตไฟฟ้าเล็ก รูปร่างสวย

ผลิตโดยโรงงานมาตรฐานส่งออก ยุโรป มีหลากหลายขนาดให้เลือก ราคาไม่สูง

แต่ที่แนะนำ 600 W เพราะให้กำลังไฟดี ขนาด สวยงามเหมาะสม สามารถ ทำระบบไฮบริด กับพลังงานแสงอาทิตย์

กำลังการผลิต 1 KW ราคาไม่สูง

กังหันลมมีทั้งลักษณะ แนวตั้ง และแนวนอน เพื่อประสิทธิภาพการรับลม และความแข็งแรง หรือ ความสวยงาม

ทางเราสามารถ ออกแบบ ระบบพลังงานสะอาดได้ตามความต้องการและการใช้งานในแต่ละชนิดของลูกค้า

อาทิ

เพื่อใช้กับการสูบน้ำ เข้าการเกษตร หรือ ระบบประปา

เพื่อใช้ควบคู่กับการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

เพื่อใช้กับระบบไฟแสงสว่าง