เกี่ยวกับเรา

          ผลิตภัณฑ์ MTIS ทั้งผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และ การคิดพัฒนาตามความต้องการการใช้งาน เพื่อให้ท่านได้ใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับตัวท่าน

         เรามีผลิตภัณฑ์หลายแขนง ทั้ง เครื่องจักร เครื่องอัตโนมัติอุตสาหกรรม เครื่องจักรเครื่องทุ่นแรงเกษตรกรรม และผลิตภัณฑ์พลังงานสะอาด ลดค่าใช้จ่ายพลังงาน