โคมไฟถนนLEDพลังงานแสงอาทิตย์

LED Solar Cell Street Light 15W LED Solar Cell Street Light 15W

 

             1.ไม่เสียค่าไฟ

             2. ไฟไม่รั่วลงเสา ปลอดภัย,  

             3. ติดตั้งง่าย ไม่ต้องเดินสาย ฝังดิน ไม่มีสายโยง

             4. ให้แสงสว่าง มีหลายกำลัง  Watt LED

             5. สวย ทนทาน อายุการใช้งานนาน 

             6. ติดตั้งได้ทุกที่ ไม่ต้องกังวลว่าไม่มีไฟการไฟฟ้า ,คุ้มค่าการลงทุน

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขต ราชบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขต ราชบุรี
Picture 1 of 5

ไฟถนน/ไฟทางพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมชุด  (Street light solar cell All in One)  มีลักษณะของการนำส่วนส่องสว่าง,  ส่วนผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์, ส่วนควบคุมการเปิดปิด และ ส่วนการกักเก็บพลังงาน ไว้ในโคมไฟเดียวกันทั้งหมด

        1.Solar Panel  ส่วนผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ใช้พลังงานธรรมชาติ 100 % ใช้ไฟการไฟฟ้า 0 %
ใช้พลังงานจาดแสงอาทิตย์เท่านั้น ด้วยแผงผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์แบ โมโน คริสตาไลน์ ซิลิคอน (Mono-Cristalline Silicon) เป็นแบบใหม่ที่ให้ประสิทธิ์ภาพสูงสุด และได้รับความนิยมที่สุดในการใช้งานแผงผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์  อายุการใช้งานยืนยาวถึง 25 ปี  อัตราประสิทธิภาพในการแปลงพลังงาน โฟโตอิเล็คตริค(Phatoelectric)สูงที่สุดถึง 22 %   ใช้กระจกที่ทนทานเป็นวัสดุเคลือบผิว  ไม่มีการทำปฎิกริยากับ ออกซิเจนในอากาศ( antioxidation) ทนทานการกัดกร่อน  แข็งแรง ทนทาน ไม่แตกง่าย
LED Solar Cell Street Light_Panel

        2.LED ส่วนให้แสงสว่าง เป็นหลอดไฟชนิด LED โดยใช้ ชิป ความสว่างสูง ( High Brighness) ขนาดเล็ก ใช้พลังงานต่ำ มีอายุการใช้งานนาน ทนทายต่อกระแสไฟฟ้าสถิตย์ ( antistatics ability) ใช้กาวสิลิโคนคุณภาพสูง ในการยึดและเป็นชั้นฉนวน เป็นมาตรฐานสูงที่ใช้ในระดับโลก ชิป LED ที่ใช้ ที่ดีทีสุดและได้รับความนิยมในสหรัฐอเมริกา รับประกันชั่วโมงการใช้งานถึง 50,000 ชั่วโมง

LED Solar Cell Street Light Led_Part

       3.Battery  ส่วนกักเก็บพลังงานไฟฟ้า ลิเที่ยม ไอรอน ฟอสเฟส แบตเตอรี่ ( Lithium iron Phosphaste LiFePO4 )ทำงานได้ดีแม้อุณหภูมิสูง ประจุไฟได้มากด้วยขนาดตัวที่เล็ก มีอยุการใช้งานนาน ไม่มีปัญหาการจำพื้นที่ลดลงเมื่อใช้งานไม่หมดไฟ น้ำหนักเบา ไม่มีสารรั่วไหล หรือระเหย ทำงานที่อุณหภูมิสูงถึง 70 องศาเซลเซียส โครงสร้างตัวแบตเตอรี่มีความปลอดภัยสูง ทนความเสียหานจากภายใน และภายนอก   แบตเตอรี่ไม่ไหม้ ไม่ระเบิด ปลอดภัยที่สุด อายุการใช้งานดีมากนานถึง 5 ปี ใช้งานเต็มประสิทฺภาพสูงสุดถีง 90 % และไม่เสียเมื่อใช่ไฟหมดแบบ 0 %

LED Solar Cell Street Light_Battery

       4. Controller ส่วนควบคุมการทำงาน  ได้รับรางวัลชนะเลิศทางคุณภาพวิศวะกรรม และ การคิดค้นรูปแบบโครงสร้างวงจร

มีระบบป้องกัน การสร้างแรงดันย้อนกลับ และ ไฟเกิน เมื่อ วงจรควบคุมรับพารามิเตอร์ ที่ไม่ถูกต้องหรือพารามิเตอร์เปลี่ยนแปลง สามารถ ควบคุมและทดสอบตัวเอง และป้องกันการสร้างแปลงขดลวดใหม่ หรือมีไฟเกินจนจะทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบคอนโทรลเลอร์

LED Solar Cell Street Light_Controller

  โคมไฟถนนLEDโซล่าเซลล์  สามารถเลือกใช้เป็นแยกแผง กรณีบริเวณที่ติดตั้งอยู่ในจุดอับแสง
LED Solar Cell Street Light